طراحی لوگو تایپ دکتر گفتار

طراحی لوگو دکتر گفتار به دلیل ماهیت شغل، به صورت کاملا واضح و گویا همراه با المان گفتگو انجام شد.