بیلبورد افتتاح مطب دکتر علی کامرانی

گرافیست: سید رضا حسینی

هدف: پرسونال برندینگ در منطقه سوادکوه و شهرهای اطراف