بیلبورد کمپین عینک خودت رو تخصصی بساز!

گرافیست: محبوبه مبشری

کپی رایتر: فاطمه گلشنی

کمپین عینک خودت رو تخصصی بساز با هدف جایگاه سازی برند به عنوان ارائه دهنده عدسی با کیفیت و تخصصی